Virtual Open Day / Diwrnod Agored Ar-lein

Wednesday, 6th December 2023/ Dydd Mercher, 6ed Rhagfyr 2023 

4.00pm - 6.00pm

The Virtual Open Day is a great way to get to know Bangor University and find out what we have to offer.

Mae'r Diwrnod Agored Ar-Lein yn ffordd wych i ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod beth sydd gennym i'w gynnig.

FAQ’s / Cwestiynau Cyffredin

To login, please click on the login button and use the email address you initially registered with for the Virtual Open Day.
After logging in, please click on Webinars and click on the lecture theatre screen to see all the webinars taking place. When a webinar is about to go live a join/play button will appear, click that button to join the webinar. During the webinars you will be able to ask questions in the Q&A section.
Yes! You can add any videos or documents that interest you to your virtual Swag Bag. After adding items, click on Swag Bag and from there you can email all these to your email address to keep.
I fewngofnodi, cliciwch ar y botwm mewngofnodi a defnyddiwch y cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio wrth gofrestru ar gyfer y Diwrnod Agored Ar-Lein
Ar ôl mewngofnodi, cliciwch ar Weminarau a chliciwch ar sgrin y ddarlithfa i weld yr holl weminarau sy'n cael eu cynnal. Pan fydd gweminar ar fin mynd yn fyw bydd botwm ymuno/chwarae yn ymddangos, cliciwch y botwm hwnnw i ymuno â'r weminar. Yn ystod y gweminarau byddwch yn gallu gofyn cwestiynau yn yr adran holi ac ateb.
Byddwch! Gallwch ychwanegu unrhyw fideos neu ddogfennau sydd o ddiddordeb i chi yn eich Bag Swag rhithiol. Ar ôl ychwanegu eitemau, cliciwch ar Bag Swag ac oddi yno gallwch e-bostio'r rhain i gyd i'ch cyfeiriad e-bost i'w cadw.